Acceptatievoorwaarden

Onderstaand vindt u de acceptatievoorwaarden voor de meestvoorkomende afvalstromen. Per afvalstroom is aangegeven welke stoffen de stroom wel en niet mag bevatten. Acceptatievoorwaarden voor minder frequente stromen zijn op aanvraag beschikbaar.

(Ongesorteerd) Bouw- en Sloopafval

WelNiet

Alle materialen die vrijkomen bij bouw- en sloopwerken:

 • Metselwerkpuin
 • Betonpuin
 • Opgebroken wegenbouwmaterialen
 • Kunststoffen
 • Ferro en non-ferro metalen
 • Isolatiemateriaal
 • Restanten bouwmaterialen
 • Onbruikbaar gewoden hulpmaterialen
 • Asbest en/of op asbest gelijkende stoffen
 • Gevaarlijk afval
 • Dakafval (dakleer, dakgrind)
 • Schoorsteenpuin, roetresten
 • Teerhoudend asfalt

Uitsluitend indien < 2%

 • Glas
 • Aanhangende, niet verontreinigde grond

Schoon puin

WelNiet
Alle metsel- en betonpuin, bewerkbaar en niet verontreinigd
 • Asbest en/of op asbest gelijkende stoffen
 • Gips en gipsproducten
 • Schoorsteenpuin. roetresten

Verontreinigd puin

 • Puin vermengd met verontreinigde grond
 • Puin vermengd met gevaarlijke afvalstoffen
 • Puin vermengd met asbesthoudend materiaal

Niet bewerkbaar puin

 • Puin verontreinigd met glas
 • Puin verontreinigd met teer
 • Gipshoudend puin
 • Gasbeton

Hout A-Kwaliteit

WelNiet
Schone, onbehandelde (niet verduurzaamde) houtsoorten
 • Plaatmateriaal, zoals zachtoboar, multiplex, triplex, vezelplaat etc.
 • Bomen en snoeiafval
 • Geïmpregneerd hout
 • Bielzen
 • Geplastificeerd hout
 • Hout met teerresten
 • Verrot of geschimmeld hout
 • Meubels
 • Metaaldelen ferro en non ferro
 • Chemisch verontreinigd hout
 • Aanhangend puin, paier, dakleer, cementspecie, kunstof, glas etc.
 • Hout afkomstig van brandschade

Hout B-kwaliteit

Wel
Niet
Onzuiver houtafval, zowel blank als geschilderd, gelakt of gecoat • Bomen en snoeiafval
 • Geïmpregneerd hout
 • Bielzen
 • Geplastificeerd hout
 • Hout met teerresten
 • Verrot of geschimmeld hout
 • Meubels
 • Metaaldelen ferro en non ferro
 • Chemisch verontreinigd hout
 • Aanhangend puin, paier, dakleer, cementspecie, kunstof, glas etc.
 • Hout afkomstig van brandschade

Hout C-Kwaliteit

WelNiet
Hout, zowel kwaliteit A als B, licht verontreinigd met andere afvalstoffenChemisch verontreinigd hout

Folie

WelNiet
Doorzichtige verpakkingsfolie, zoals LDPE folie of LLDPE stretch/wikkelfolie, schoon aangeleverd

Andere (kunststof) reststoffen, zoals:

 • Verontreiniging van stuc- en spuitwerk
 • Spanbanden, kitspuiten, verf- en latexemmers
 • Verpakkings- en isolatieschuim (EPS, PUR), PVC-resten

Dakrenovatie-afval (altijd apart aanbieden)

WelNiet
Alle met bitumen vervuild, van sloop of renovatie afkomstig afval, zoals dakleer, grind en isolatieplaten
 • Asbest en/of op asbest gelijkende stoffen
 • Vreemd- en/of gevaarlijk afval
 • Grond en/of vervuilde grond

Asbest en/of op asbest gelijkende stoffen (altijd apart aanbieden)

WelNiet

Verpakkings- en aanlevercondities in overleg met onze afdeling planning.

 • Niet, of onjuist verpakt asbesthoudend afval wordt ten allen tijde geweigerd
 • Asbesthoudend afval waarvan wordt vermoed dat het op onprofessionele wijze is verwijderd wordt ten allen tijden geweigerd
 • Gevaarlijk afval
 • Vreemde- en of schadelijke stoffen

Bedrijfsafval / Kantoor- Winkel en Diensten afval (KWD)

WelNiet
Afvalstoffen die vrijkomen bij bedrijfsmatige activiteiten, anders dan bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, voornamelijk bestaand uit (een mengsel van) papier, karton, kunststoffen, glas, textiel, metalen, snoeiafval, veegafval, keukenafval en grofvuil
 • Huishoudelijk afval
 • Afvalwater
 • Autowrakken
 • Gevaarlijke afvalstoffen
 • Alle moeilijk comprimeerbare materialen, zoals puin, pallets, etc.

Papier en karton

WelNiet

Papier en karton dat vrijkomt bij bedrijven en instellingen uit een normale bedrijfsuitoefening

Gemengd papier en karton:
Mengsel van papier en karton (alle kwaliteiten), dat niet is behandeld ten behoeve van waterafstotendheid

Specifieke kwaliteiten papier en karton
Papier of karton dat separaat naar specifieke kwaliteiten is gesorteerd

Papier en karton voorzien van:

 • Plastificering
 • Paraffine of andere waterafstotende materialen
 • Restanten van andersoortige organische en anorganische stoffen