Walking Floor trailers

Voor het vervoeren van losgestorte goederen beschikken wij over 3 zogenaamde walking floortrailers. We combineren hiermee een zelflossend voertuig en een groot laadvolume.