Herindeling routes

Wielemaker_Achterlader

01-02-2019 | Met ingang van 4 februari hebben wij onze inzamelroutes voor bedrijfsafval en papier opnieuw ingedeeld. Dit hebben wij gedaan om enerzijds de routes efficienter te kunnen rijden en anderzijds op een aantal plaatsen het aantal ledigingsmomenten in de week uit te breiden.

In dit overzicht ziet u de nieuwe routeindeling, zodat u weet wanneer we uw container komen ledigen.