Certificaten en Vergunningen

Op deze pagina vindt u de certificaten en vergunningen waarover wij beschikken:

* De ISO-certificaten zijn alleen van toepassing op inzameling, overslag en transport van afvalstoffen en de daarbij horende ondersteunende activiteiten in de organisatie.