Afvalinzameling

Voor iedere stroom afval bieden wij een passende oplossing. Het kan om meerdere redenen interessant zijn, afvalstoffen aan de bron te scheiden. Dat levert u ook vaak een voordeel op.

Afvalstoffen

De meest voorkomende afvalstoffen binnen het bedrijfsafval zijn papier, hout, puin, kunststof, glas, bouw- en sloopafval, GFT en groenafval.

Daarnaast betaan ook minder voor de hand liggende stromen, zoals klein gevaarlijk afval (KGA), gekookte etensresten en archiefmateriaal dat vernietigd moet worden.

Afzetkanalen

Voor al deze stromen hebben wij de juiste afzetkanalen. Ook voor minder vaak voorkomende stromen kunnen wij passende oplossingen bieden, al dan niet in samenwerking met een van onze partners.