Beleidsverklaring

Wielemaker BV wenst een duurzame relatie op te bouwen met haar klanten en leveranciers, gebaseerd op wederkerigheid.

Transport- en Containerbedrijf Wielemaker BV heeft kwaliteit, betrouwbaarheid en goede zorg voor het milieu hoog op de agenda staan. Om deze voortdurende zorg nog beter in te zetten en om ook aantoonbaar volgens deze principes te kunnen werken is een managementsysteem opgezet.

Door middel van dit managementsysteem en de beoogde certificering volgens ISO 9001 (Kwaliteit) en 14001 (Milieu) wil Wielemaker zich aantoonbaar inspannen om de richting klanten geleverde kwaliteit – en daarmee de klanttevredenheid – te verhogen en tegelijkertijd de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. Wielemaker committeert zich eraan wet- en regelgeving na te leven in al haar activiteiten.

Het streven naar verbetering van kwaliteit en het verbeteren van de milieuprestatie zijn voortdurende inspanningen, welke worden beheerst door middel van Demming cycles (PDCA). Jaarlijks wordt – door middel van een uitgebreide managementreview – bepaald of doelstellingen worden gehaald en waar nodig nieuwe doelstellingen geformuleerd.

Door het opzetten van een managementsysteem voor kwaliteit en milieu wordt de continuïteit van het familiebedrijf verder bestendigd. Hiervoor zijn een normale, gezonde groei en een gezond rendement belangrijke voorwaarden, welke door het managementsysteem worden ondersteund.

Wielemaker BV ziet het als haar taak om ook medewerkers, klanten en leveranciers te betrekken in bovengenoemde doelstellingen en inspanningen.

Desgevraagd wordt aan externe belanghebbenden een toelichting gegeven op de inhoud en werking van het managementsysteem.