Beleidsverklaring managementsysteem kwaliteit, milieu & Gezond Veilig Werken (G&VW)

Wielemaker BV wenst een duurzame relatie op te bouwen met haar klanten, leveranciers en medewerkers, gebaseerd op wederkerigheid.

Transport- en Containerbedrijf Wielemaker BV heeft kwaliteit, betrouwbaarheid en goede zorg voor het milieu en haar medewerkers hoog op de agenda staan. Voorts streven wij ernaar om de werkzaamheden in het bedrijf op een zo veilig en gezond mogelijke manier door onze medewerkers te laten uitvoeren. Om deze voortdurende zorg nog beter in te zetten en ook aantoonbaar volgens deze principes te kunnen werken is een managementsysteem opgezet.

Door middel van dit managementsysteem en de certificering volgens ISO 9001;2015 (Kwaliteit), 14001;2015 (Milieu) & ISO45001;2018 (Gezond en Veilig Werken, G&VW), wil Wielemaker zich aantoonbaar inspannen om de richting klanten geleverde kwaliteit – en daarmee de klanttevredenheid – te verhogen en tegelijkertijd de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. Verder wensen wij onze medewerkers een zo gezond en veilig mogelijk werkplek te bieden. Binnen de inrichting is een actuele (Branche) Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) aanwezig. Externe deskundigen welke binnen het Arbobeleid actief zijn hierin opgenomen. Wielemaker committeert zich eraan wet- en regelgeving na te leven in al haar activiteiten.

Het streven naar verbetering van kwaliteit, het verbeteren van de milieuprestatie en de zorg dragen voor een gezonde en veilige werkplek zijn voortdurende inspanningen, welke worden beheerst door middel van Demming cycles (PDCA). Jaarlijks wordt – door middel van een uitgebreide managementreview – bepaald of doelstellingen worden gehaald en waar nodig worden nieuwe doelstellingen geformuleerd. 

Door het opzetten van een managementsysteem voor kwaliteit, milieu en G&VW, wordt de continuïteit van het familiebedrijf verder bestendigd. Hiervoor zijn een normale, gezonde groei en een gezond rendement belangrijke voorwaarden, welke door het managementsysteem worden ondersteund.

Wielemaker BV ziet het als haar taak om ook medewerkers, klanten en leveranciers te betrekken in bovengenoemde doelstellingen en inspanningen.

Deze beleidsverklaring wordt gepubliceerd op onze website www.wielemaker.nl. Desgevraagd wordt aan externe belanghebbenden een toelichting gegeven op de inhoud en werking van het managementsysteem.

Scope managementsysteem

Het managementsysteem is gericht op de inrichting Wielemaker, waaronder nationaal en internationaal goederenvervoer & transportlifting, inzameling en transport van afvalstoffen, verhuur & verkoop opslagmateriaal, constructiewerkzaamheden/reparatie & onderhoud van transportmiddelen en afvalinzamelsystemen, zowel intern als voor derden.