Tijdens de week van de circulaire economie spraken we met onze algemeen directeur Ronald Wielemaker over de functie die wij met het bedrijf hierin vervullen. Zoals Ronald aangeeft: “Wij hebben een hoofdzakelijk facilitaire rol in de circulaire economie. Wij zamelen reststoffen in en verzorgen het transport naar de verwerkingslocaties, waar zoveel mogelijk van deze materialen klaar gemaakt worden voor hergebruik in productieprocessen.”

In de afgelopen jaren hebben we het proces van afvalinzameling zien veranderen. Het gescheiden inzamelen is nu de norm en we spreken eigenlijk niet meer over afval, maar noemen het reststoffen. Meer en meer worden deze materialen als grondstof hergebruikt in bijvoorbeeld de fabricage van nieuwe producten. Grondig gescheiden aanlevering van de reststoffen is van belang om dit traject steeds beter te laten verlopen. En hiermee is ook de vraag van onze klanten veranderd. Waar de hoofdvraag vroeger bestond uit ‘Ik heb afval liggen, komen jullie het ophalen?’, wordt ons nu ons advies gevraagd over een efficiënt proces rondom de reststoffen. Overigens ook ongevraagd geven wij advies en attenderen onze klanten op mogelijkheden, die vaak ook nog eens kostenbesparend zijn. 

We zien dat er in het hergebruik van materialen nog flink wat te winnen is. Een grote hoeveelheid van bijvoorbeeld één type kunststof vindt eenvoudiger zijn weg als grondstof terug in het proces dan de afvalsoorten waar we maar een beperkt aanbod van hebben. Het loont dan voor de verwerker vaak niet om in dit proces te investeren. Gelukkig zien we hierin ook uitzonderingen, pioniers die met hun bedrijf juist aan de slag gaan om ook deze reststoffen circulair te maken.

“Eigenlijk”, zo zegt Ronald, ”moeten we meer naar het begin van de keten kijken, wanneer we echt stappen willen zetten en ons niet alleen concentreren op de reststroom die overblijft. Er wordt zoveel meer geconsumeerd en geproduceerd dan wat we in feite nodig hebben. Met meer sturing op de voorkant van het proces kan de verspilling van grondstoffen verder worden beperkt.” Wellicht klinkt dit tegenstrijdig met de kernactiviteiten van ons bedrijf, maar wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid. We kijken in de bedrijfsprocessen welke bijdragen wij kunnen doen, van elektrificatie van ons wagenpark, verlengen van de levensduur van ons materieel door preventief onderhoud, het trainen van onze chauffeurs in zuinig rijden tot aan de recyclebare koffiebekers aan toe. En gelukkig leren en ontdekken we nog elke dag meer om deze ontwikkeling voort te zetten.