Met meer dan 70 voertuigen op de weg vormt onze werkplaats een belangrijke spil in het bedrijfsproces. Mark en zijn team zorgen hier voor ons wagenpark. Zij voeren onder andere de onderhoudswerkzaamheden, Apk-keuringen, reparaties en opbouw van nieuwe voertuigen uit.

Mark is al meer dan 20 jaar werkzaam bij Wielemaker, hij werkt als service manager in de werkplaats. In deze rol stuurt hij de werkplaats aan en heeft hij de dagelijkse leiding over de werkzaamheden en planning. Het team bestaat uit vijf à zes mensen en soms een inlener voor specifieke werkzaamheden. Zelf werkt Mark ook nog zoveel mogelijk mee in de werkplaats en dat vraagt een goede verdeling van zijn tijd.

Er worden jaarlijks zo’n 180 Apk-keuringen verricht, voor de eigen wagens en voor klanten. Deze en alle andere service en onderhoudswerkzaamheden komen via Mark binnen. “Ik maak een inschatting of er direct actie moet worden ondernomen, of dat we de werkzaamheden op een ander moment kunnen inplannen zodat het beter in het schema past." Hij ervaart daarbij veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid, en dat bevalt hem goed.

Ook nieuwe auto’s komen de werkplaats binnen. Onze technisch directeur, Jasper Wielemaker, heeft op dat moment al veel onderzoek en voorwerk verricht om de auto zo goed mogelijk aan te kunnen passen aan de werkzaamheden en de wensen van de chauffeur. Aan Mark en zijn team de taak om alles te installeren en klaar te maken voor gebruik. Zo plaatsen ze bijvoorbeeld bijna altijd een extra kabelboom, wat flexibiliteit geeft om op een later moment modificaties aan het voertuig uit te voeren.

Regelmatig vindt bijscholing of opfrissing van bestaande kennis plaats. Op dit moment wordt het team opgeleid om straks aan de volledig elektrische voertuigen te kunnen sleutelen. Mark is nieuwsgierig naar de verdere ontwikkeling en het onderhoud van deze voertuigen:” Dat is toch echt iets anders dan wat we nu gewend zijn.”

Mark spreekt met trots en tevredenheid over zijn werk en de sfeer in de werkplaats: “Het is een jong team en Wielemaker is een fijn bedrijf om voor te werken. Of je nu chauffeur of monteur bent, iedereen kan bij de directie binnenstappen en iedereen wordt gehoord. Het bedrijf groeit hard en er vinden veel ontwikkelingen plaats, maar we worden hierin meegenomen en groeien erin mee. Zo kunnen we gezamenlijk de toekomst in."